Κεντρική / Real Estate
Real Estate
Θεωρούμε σημαντικό στην πώληση ακινήτων πάντα να επωφελήστε εσείς. Με υπευθυνότητα σας παρέχουμε συμβουλές για την καλύτερη διαχείρηση του ακινήτου σας, για πώληση ή ενοικίαση, επιτυγχάνωντας την καλύτερη δυνατή συμφωνία και με πρωτεύον το δικό σας συμφέρων. Μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα των πωλήσεων που έχει δημιουργήσει η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ , η οποία προβάλλεται και σε άλλες χώρες ,μπορούμε να προωθήσουμε προς πώληση οποιοδήποτε ακίνητο ακόμη και ακίνητα τουριστικής ανάπτυξης , χωρίς οικονομική επιβάρυνση για την προβολή της διαφήμισης.

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα 09:00 - 20:00
Τρίτη 09:00 - 20:30
Τετάρτη 08:30 - 20:00
Πέμπτη 09:00 - 21:00
Παρασκευή 08:30 - 20:30
Σάββατο 09:00 - 13:00

Στοιχεία Επικοινωνίας

21553-50610
6948275835
info@themeliosi.gr
Φιλαρέτου 97 - Καλλιθέα

Στείλτε μας το μήνυμά σας